Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 1. О. І. Стеценко-Баранова
  ЗДОБУТКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ АСПІРАНТУРИ НАПЕРЕДОДНІ 20 РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. А. Ю. Бабій
  ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ЕКСТРЕМІЗМ ТА ЕКСТРЕМІСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 2. А. О. Шевель
  ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ДО БЕЛЬГІЇ ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

РОЗДІЛ 2 МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКОНОМІКА. ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА ТА ТУРИЗМ

 1. А. Ю. Беженар
  ЗНОС ТА АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
 2. О. М. Кушніренко
  ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
 3. M. O. Pyrkh
  FRAUD PREVENTION TECHNIQUES FOR E-COMMERCE MERCHANTS, USING PAYMENT TRANSACTION RISK SCORES
 4. К. Г. Прокопенко
  ПОСИЛЕННЯ БРЕНДУ АГРОКОМПАНІЙ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
 5. Н. М. Проскуріна, Н. Ю. Марко
  ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВЦІВ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

РОЗДІЛ 3 ФІЛОЛОГІЯ

 1. Г. А. Бенькевич
  КАТЕГОРІЯ ДОБРА В ЛАТИНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ
 2. М. П. Величко, О. М. Братель
  ВЗАЄМОДІЯ АРАБСЬКОЇ ТА РОМАНО-ІСПАНСЬКОЇ ПОЕТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ В КАСИДАХ ІБН КУЗМАНА
 3. A. G. Gudmanian, N. I. Tsubera
  FILMONYMS OF MODERN AMERICAN COMEDIES AND THEIR UKRAINIAN TRANSLATION STRATEGIES
 4. А. В. Заслонкіна, В. В. Жураковська
  ТИПОЛОГІЗАЦІЯ НОВОТВОРІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ФОРМАНТНИМ КРИТЕРІЄМ
 5. О. М. Копильна
  ВІДТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ІНТЕРМЕДІАЛЬНИХ АЛЮЗІЙ У ПЕРЕКЛАДІ
 6. М. О. Кравець
  ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗНОСТІ ОПОВІДАННЯ МОТОДЖІРО КАДЖІІ «ПІД ДЕРЕВАМИ САКУРИ» У ПОСТ-ФУКУШІМСЬКИХ ЕСЕ РЮ МУРАКАМІ Й МІЕКО КАВАКАМІ
 7. М. І. Поліщук
  ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ЯК ТИП РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ

РОЗДІЛ 4 СТОМАТОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ. МЕДИЦИНА ТА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

 1. І. М. Гнідой
  ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ В ДІТЕЙ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ СВИНЦЮ В КРОВІ
 2. С. Є. Коротнян, В. О. Малиновський
  ТРАНСПЛАНТАЦІЯ АУТОЛОГІЧНИХ ФІБРОБЛАСТІВ У КОСМЕТОЛОГІЇ
 3. В. А. Пахлеванзаде
  ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ГІПЕРЕСТЕЗІЇ ЗУБІВ, ЩО РОЗВИНУЛАСЯ ПІСЛЯ ЇХ ВИБІЛЮВАННЯ
 4. В. Й. Тещук, Н. В. Тещук, О. О. Руських, Є. І. Москаленко
  ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ВЕРТЕБРАЛЬНОЇ АРТЕРІЇ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
 5. В. Й. Тещук, Н. В. Тещук, О. О. Руських, Є. І. Москаленко
  ПОСТКОВІДНИЙ СИНДРОМ В АНГІОНЕВРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

РОЗДІЛ 5 ГУМАНIТАРНI ТА СОЦIАЛЬНI НАУКИ. ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ. КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

 1. О. П. Аксьонова
  ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНІЦІАТИВНОСТІ ТА ПІДПРИЄМЛИВОСТІ УЧНІВ І УЧЕНИЦЬ ДЕСЯТИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ З ВОЛЕЙБОЛУ
 2. В. Л. Бабюк
  ТРАНСФОРМАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ У КІСЦЕРАЛЬНІЙ АРГУМЕНТАЦІЇ
 3. О. П. Буданов, М. П. Буданов
  ВІЙСЬКОВЕ СТАЖУВАННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ПРАКТИКА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЮРИСТІВ
 4. О. В. Гассаб
  ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ПСИХОЛОГІЇ
 5. С. П. Дерев’янко
  РЕЗИЛІЄНТНІСТЬ ТА ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ РІЗНИХ КРАЇН
 6. В. В. Докучаєва
  МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ЯКІСНИХ ЗМІН У ГАЛУЗІ ОСВІТИ
 7. О. В. Завгородня
  ВИКЛИКИ РІЗНОМАНІТНОСТІ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
 8. Т. М. Картель, Г. В. Сивокінь
  СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
 9. Ю. Б. Коваленко, Т. О. Логінова
  ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В АУДІОВІЗУАЛЬНІЙ ОСВІТІ
 10. Я. І. Крамаренко
  КУЛЬТУРНИЙ ФРОНТ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ У ПЕРФОРМАНСІ «КОЛИСКОВА» ДАР’Ї КОЛЬЦОВОЇ
 11. О. М. Лефтерова, О. В. Лефтеров
  ІТ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
 12. Ю. В. Літинська
  ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ РЕГІОНУ АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 13. А. Г. Обухівська, Т. Д. Ілляшенко
  З ДОСВІДУ ВИВЧЕННЯ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ
 14. Г. А. Сердюк
  ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В ЛІЦЕЇ
 15. К. В. Чернявський, Т. В. Чернявська
  КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ СИМВОЛІЗМ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АКТУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

РОЗДІЛ 6 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 1. М. О. Лановський
  ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БУДІВЛЯХ
 2. Т. Д. Чернова, Д. І. Власенко
  ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ПРИРОДИ ЧОРНИХ ДІР