Шановні колеги!

Для публікації статті приймаються в електронному варіанті у форматі .doc, редактор Microsoft Word.

Статті подаються українською або англійською мовами.

Мінімальний обсяг – 8 сторінок формату А4, максимальний – 12.

Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., інтервал між рядками – 1,5, поля – 20 мм.

Діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються за ГОСТ 2.105-95; ілюстрації, діаграми, схеми підписуються, таблиці називаються.

Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань: [1, с. 45].

Зверніть увагу! При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

На початку статті обов’язково необхідно зазначити  УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи), назву статті, а також анотації двома мовами (українською, англійською). Анотація повинна містити: прізвище, ініціали автора, назву статті, короткий виклад змісту статті (3-4 рядки), ключові слова (5-6 слів або словосполучень).

У відомостях про автора вказати: повні прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, наукове звання, місце роботи або навчання, посаду, назву установи (без скорочень), місто і країну.

В одній статті можуть бути не більше як два співавтори.

З прикладом оформлення статті Ви можете ознайомитися на цій сторінці.

Умови розміщення статей дивіться тут.