Шановні колеги!

  Міжнародний гуманітарний університет проводить четверту всеукраїнську науково-практичну конференцію
“Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених”.

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники, аспіранти, магістранти, студенти вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, практики.

Конференція відбудеться 26 жовтня 2018 року в Міжнародному гуманітарному університеті (м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33)

 

Мета конференції: спільне обговорення молодими науковцями сучасних теоретичних і практичних проблем, що мають міждисциплінарний характер; обговорення результатів досліджень в напрямах, що пропонуються; обмін інформацією щодо актуальних науково-практичних проблем та методів їх вирішення. Особливо вітається подання статей або тез, в яких піднімаються найбільш перспективні для науки та практики міждисциплінарні інноваційні теми.

 

Планується робота за такими секціями:

Національне та міжнародне право.

Економіка і менеджмент, міжнародні економічні відносини.

Медицина та фармація.

Лінгвістика, викладання мов, літературознавство.

Філософія, соціально-гуманітарне знання, мистецтвознавство.

 

Пропонуються наступні напрями наукових досліджень

 • Теорія та історія держави і права
 • Адміністративне право та процес; фінансове та інформаційне право
 • Кримінальне право, процес та криміналістика
 • Конституційне право та державне управління
 • Цивільне та господарське право і процес
 • Міжнародне право та порівняльне правознавство
 • Економіка
 • Міжнародні економічні відносини
 • Менеджмент
 • Фінанси
 • Філософія
 • Історія
 • Політологія
 • Соціологія
 • Психологія
 • Педагогіка
 • Мистецтвознавство
 • Дизайн
 • Переклад та мовознавство
 • Літературознавство
 • Іноземні мови професійного спілкування
 • Викладання мов
 • Медицина
 • Фармація

 

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.

 

Орієнтовний регламент роботи конференції: 26 жовтня 2018 року (п’ятниця):

10.00-11.00  – реєстрація учасників

11.00-13.00  – відкриття та пленарне засідання

13:00-16:00  – секційні засідання

16:00-16:30  – підведення підсумків конференції

16:30-17:00  – кава-брейк

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

1. Статті подаються у електронному варіанті у форматі .doc, редактор Microsoft Word;

2. Мінімальний обсяг – 8 сторінок формату А4, максимальний – 12;

3. Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., інтервал між рядками – 1,5, поля – 20 мм;

4. Діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95;

5. Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань:[1, с. 45].

 

Кожен автор до матеріалів окремим файлом додає відомості про себе за формою:

- прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);

- науковий ступінь та вчене звання (якщо є);

- місце навчання, роботи, посада;

- прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника із зазначенням його наукового ступеню, вченого звання, місця роботи, посади;

- секція конференції, в якій планує взяти участь;

- поштова адреса та контактний телефон;

- електронна адреса;

- форма участі у конференції (очна/заочна).

 

Порядок подання матеріалів:

Стаття, квитанція та заявка подаються до 5 жовтня 2018 року (включно) в електронному вигляді на наступну електронну адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Контактний телефон: +38 099 269-70-67

Розмір організаційного внеску складає  50 грн. за одну сторінку («Наукові записки МГУ») та 250 грн. за тези (збірник тез).
Організаційний внесок учасника конференції сплачується за наступними реквізитами: Прокопенко Олеся Ігорівна, ПАТ «Укрсиббанк», р/р 26253007377399, МФО банку 351005, Код ЄДРПОУ 3072406686.

Для іноземних авторів розмір організаційного внеску складає 5 USD за одну сторінку. Внесок потрібно перерахувати за системою Western Union. За детальною інформацією щодо переказу звертайтеся, будь ласка, на електронну адресу організаційного комітету.

У разі заочної участі у конференції матеріали будуть відправлені учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, впродовж двадцяти днів після проведення заходу.

 

Приклад оформлення матеріалів:

 

Секція: 1. Національне та міжнародне право

УДК 347.29

 

Андрієнко В.В.

викладач кафедри

цивільного  та  господарського  права і  процесу,

Міжнародний гуманітарний університет,

м. Одесса, Україна

 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ ФОРФЕЙТИНГУ

 

Анотація: 3-4 рядки
Ключові слова:  5-6 слів

Основний текст. Посилання тільки на джерела зі списку літератури.

 

ЛІТЕРАТУРА

Андриенко В.В., преподаватель кафедры гражданского и хозяйственного права МГУ (Одесса, Украина).

Правовые аспекты связанные с определением содержания договора форфейтинга.

Аннотация:
Ключевые слова:

 

Valentine Andriyenko, lecturer, International Humanitarian University, Odessa, Ukraine

Legal Aspects of Contract of Forfaiting.

Summary:
Key words: