Шановні колеги!

  Міжнародний гуманітарний університет проводить
п'яту всеукраїнську науково-практичну конференцію
“Чорноморські наукові студії”.

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники, аспіранти, магістранти, студенти вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, практики.

Конференція відбудеться 17 травня 2019 року в Міжнародному гуманітарному університеті (м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33)

 

Мета конференції: спільне обговорення молодими науковцями сучасних теоретичних і практичних проблем, що мають міждисциплінарний характер; обговорення результатів досліджень в напрямах, що пропонуються; обмін інформацією щодо актуальних науково-практичних проблем та методів їх вирішення. Особливо вітається подання статей або тез, в яких піднімаються найбільш перспективні для науки та практики міждисциплінарні інноваційні теми.

 

Планується робота за такими секціями:

Національне та міжнародне право.

Економіка і менеджмент, міжнародні економічні відносини.

Медицина та фармація.

Лінгвістика, викладання мов, літературознавство.

Філософія, соціально-гуманітарне знання, мистецтвознавство.

 

Пропонуються наступні напрями наукових досліджень

 • Теорія та історія держави і права
 • Адміністративне право та процес; фінансове та інформаційне право
 • Кримінальне право, процес та криміналістика
 • Конституційне право та державне управління
 • Цивільне та господарське право і процес
 • Міжнародне право та порівняльне правознавство
 • Економіка
 • Міжнародні економічні відносини
 • Менеджмент
 • Фінанси
 • Філософія
 • Історія
 • Політологія
 • Соціологія
 • Психологія
 • Педагогіка
 • Мистецтвознавство
 • Дизайн
 • Переклад та мовознавство
 • Літературознавство
 • Іноземні мови професійного спілкування
 • Викладання мов
 • Медицина
 • Фармація

 

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.

 

Орієнтовний регламент роботи конференції: 26 жовтня 2018 року (п’ятниця):

10.00-11.00  – реєстрація учасників

11.00-13.00  – відкриття та пленарне засідання

13:00-16:00  – секційні засідання

16:00-16:30  – підведення підсумків конференції

16:30-17:00  – кава-брейк

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

1. Статті подаються у електронному варіанті у форматі .doc, редактор Microsoft Word;

2. Мінімальний обсяг – 8 сторінок формату А4, максимальний – 12;

3. Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., інтервал між рядками – 1,5, поля – 20 мм;

4. Діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95;

5. Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань:[1, с. 45].

Зверніть увагу! При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Кожен автор до матеріалів окремим файлом додає відомості про себе за формою:

- прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);

- науковий ступінь та вчене звання (якщо є);

- місце навчання, роботи, посада;

- прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника із зазначенням його наукового ступеню, вченого звання, місця роботи, посади;

- секція конференції, в якій планує взяти участь;

- поштова адреса та контактний телефон;

- електронна адреса;

- форма участі у конференції (очна/заочна).

 

Порядок подання матеріалів:

Стаття (тези), квитанція та заявка подаються до 16 квітня 2019 року (включно) в електронному вигляді на наступну електронну адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Контактний телефон: +38 099 269-70-67

Розмір організаційного внеску складає  50 грн. за одну сторінку (при подачі статті до збірника «Наукові записки МГУ») та 250 грн. за тези (збірник тез).  
Організаційний внесок учасника конференції сплачується за наступними реквізитами: Прокопенко Олеся Ігорівна, ПАТ «Укрсиббанк», р/р 26209807146462, МФО банку 351005, Код ЄДРПОУ 3072406686.

Для іноземних авторів розмір організаційного внеску складає 5 USD за одну сторінку. Внесок потрібно перерахувати за системою Western Union. За детальною інформацією щодо переказу звертайтеся, будь ласка, на електронну адресу організаційного комітету.

У разі заочної участі у конференції матеріали будуть відправлені учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, впродовж двадцяти днів після проведення заходу.

 

Приклад оформлення статті:

 

Секція: 1. Національне та міжнародне право

УДК 347.29

 

Андрієнко В.В.

викладач кафедри

цивільного  та  господарського  права і  процесу,

Міжнародний гуманітарний університет,

м. Одесса, Україна

 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ ФОРФЕЙТИНГУ

 

Анотація: 3-4 рядки
Ключові слова:  5-6 слів

Основний текст. Посилання тільки на джерела зі списку літератури.

 

ЛІТЕРАТУРА

Андриенко В.В., преподаватель кафедры гражданского и хозяйственного права МГУ (Одесса, Украина).

Правовые аспекты связанные с определением содержания договора форфейтинга.

Аннотация:
Ключевые слова:

 

Valentine Andriyenko, lecturer, International Humanitarian University, Odessa, Ukraine

Legal Aspects of Contract of Forfaiting.

Summary:
Key words:

 

 

Приклад оформлення тез:

Секція: 2. Економіка, менеджмент, міжнародні економічні відносини

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Пахомова І. І.
студентка V курсу
Інституту права, економіки та міжнародних відносин
Міжнародний гуманітарний університет

Науковий керівник: Мартинюк О. А.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту
Міжнародний гуманітарний університет
м Одеса, Україна

 

Основний текст

ЛІТЕРАТУРА