Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 1. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ АКАДЕМІКА СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА КІВАЛОВА
 2. О. І. Стеценко-Баранова
  АСПІРАНТУРА МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: 10 РОКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. В. А. Возняк
  КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИН ТА УМОВ ВЧИНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
 2. М. В. Жуковська
  КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗЛОЧИНЦЯ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ВЧИНЕНИХ НИМ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
 3. А. А. Купрій
  ПРАВОВИЙ СТАТУС МОРСЬКОГО ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ
 4. Д. Г. Манько
  ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРАВА: ЛІНГВО-ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ
 5. Р. П. Сухацький
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЄС
 6. Э. Ш. Умеров
  ПЕРВИЧНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОН-УЙГУРСКИХ И ТОКЪУЗ-УЙГУРСКИХ ПЛЕМЁН И ОБРАЗОВАНИЕ КОЧЕВОГО ГОСУДАРСТВА ON UY

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 1. Д. Ю. Луньов
  ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ-АУТСОРСИНГУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ

РОЗДІЛ 3 ФІЛОЛОГІЯ

 1. О. Г. Гуль
  ПОЕЗІЯ МАРІЇ РЕВАКОВИЧ У ВИМІРАХ РОСЛИННОГО СВІТУ
 2. К. В. Дашкова
  ПОНЯТТЯ «ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ» І ЙОГО СТРУКТУРА
 3. О. В. Дейчаківська
  ПРЕДИКАТИВНІ ПРИКМЕТНИКИ – МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОМПЛІМЕНТУ
 4. М. З. Конєва
  ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
 5. Ю. В. Панасюк
  ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ БРИТАНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ
 6. Н. З. Панчишин
  PARTITIPIUM ЯК ФОРМА ТАКСИСУ (НА БАЗІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ)
 7. О. В. Пітерська
  МОТИВ СЛІПОТИ В РОМАНІ ЕЛЕАНОР ПОРТЕР «СВІТАНОК»
 8. М. І. Поліщук, Н. М. Шкворченко
  ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ПИСЬМОВОЇ РЕКЛАМИ
 9. И. И. Ренская
  СУДЕБНЫЙ ПЕРЕВОД: РАСПОЛОЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ КОММУНИКАНТОВ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ)
 10. О. Г. Тараненко
  СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМ-ІМПЕРАТИВІВ В УКРАЇНСЬКИХ МАГІЧНИХ ЗАМОВЛЯННЯХ
 11. Ю. В. Шарапановська
  ДО ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУ В ЛІНГВІСТИЦІ
 12. Ю. А. Шепель
  НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ВЗГЛЯДОВ НА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЯД КАК ЕДИНИЦУ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ
 13. А. Л. Штепа
  МІСЦЕ ХУДОЖНІХ ДЕТАЛЕЙ У НАРАТИВНІЙ СТРУКТУРІ РОМАНУ
 14. А. Л. Штепа
  ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ СТУДЕНТАМ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

РОЗДІЛ 4 МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ

 1. Г. А. Білецька
  РІЗНОВИДИ БІОЛОГІЧНОЇ ТРАВМИ В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
 2. Ю. А. Касьяненко, В. А. Малиновский
  РОЛЬ АНГИОГЕНЕЗА В МЕТАСТАЗИРОВАНИИ ОПУХОЛЕЙ
 3. В. М. Куликова, В. А. Малиновский
  МИОПИЯ: ПРИЧИНЫ И ОСЛОЖНЕНИЯ
 4. Е. Л. Маркіна, Д. В. Васильчук, Ю. В. Вербата
  ЗМІНИ В ДЕРЖАВНІЙ ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ» ТА ЇХ ВИКОНАННЯ ОДЕСЬКИМ РЕГІОНОМ
 5. М. А. Солодкина, В. А. Малиновский
  ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА
 6. М. О. Стецик, А. О. Стецик
  ВЛИЯНИЕ МИКРОБНОЙ БИОПЛЕНКИ И МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА НА РАЗВИТИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА РАДИАЦИОННО ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
 7. В. Й. Тещук, В. В. Тещук, О. О. Руських
  ОЦІНКА ВПЛИВУ КСАВРОНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИХ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
 8. В. Й. Тещук, Н. В. Тещук, О. О. Руських
  ГОСТРІ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ В ПОЄДНАННІ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ: ОСНОВИ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
 9. М. Ю. Чукан, В. А. Малиновский
  ОСЛОЖНЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ В СТОМАТОЛОГИИ

РОЗДІЛ 5 ГУМАНIТАРНI ТА СОЦIАЛЬНI НАУКИ. КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

 1. Т. А. Бєлоброва
  МОЛИТВА САКРАЛЬНА: ГЕНОЛОГІЧНІ МОДИФІКАЦІЇ
 2. Р. М. Білоус, І. М. Галбург
  ВПЛИВ КОНФЛІКТОСТІЙКОСТІ ТА ТРИВОЖНОСТІ НА РОЗВИТОК ВЕГЕТО-СУДИННОЇ ДИСТОНІЇ У ШКІЛЬНИХ МЕДІАТОРІВ
 3. Ю. С. Нечитайло
  ГЕНДЕРНА ОСВІЧЕНІСТЬ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
 4. С. Н. Погасий
  АНАЛИЗ РАЗНООБРАЗИЯ ЖАНРОВ В ФИЛЬМАХ К. МУРАТОВОЙ
 5. М. В. Самокіш
  ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКИХ АЛЬТОВИХ ТВОРІВ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ «ДВОХ П’ЄС» ДЛЯ АЛЬТА З ФОРТЕПІАНО Б. ЛЯТОШИНСЬКОГО)
 6. Т. І. Уварова, К. Д. Мараховська
  ТРАНСМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АНІМАЦІЇ
 7. Х. Б. Цьомик
  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ ДО ПОБУДОВИ ЕМОЦІЙНО-ЗНАЧУЩИХ ВЗАЄМИН
 8. В. П. Чорноус
  СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ