Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. Н.Б. Арабаджи, Д.Г. Манько
  ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ ПРАВА
 2. Н.В. Атаманова, Н.І. Долматова
  ТЕОРЕТИЧНІ ІДЕЇ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ У ФРАНЦІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.
 3. Т.А. Барабаш
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ТИПОЛОГІЯ МЕДІАЦІЇ В НІМЕЧЧИНІ
 4. І.Е. Борисюк, Г.О. Науменко
  ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ДИТИНИ В ЖИТТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 5. І.В. Долматов
  ДОГОВІРНІ ГРАМОТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СТОСУНКІВ, ПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ ТА ПРАВА
 6. Н.М. Крестовська
  СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (РОЗДУМИ ЩОДО ЗАКОНОПРОЕКТУ)
 7. Т.В. Філіпова, О.І. Філіпова
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ, ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

 1. Т.Р. Кочарова
  ПРОГРАМНА ПІДТРИМКА АНАЛІЗУ ПОПУЛЯРНОСТІ ПРИЗНАЧЕНИХ ПРЕПАРАТІВ
 2. Л.О. Сав’юк, Ю.З. Драчук
  РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА У НАУКОВО-ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ
 3. В.Г. Станіславський
  ВПЛИВ КРИПТОВЛЮТ НА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЮ БАНКІВСЬКОЇ ГАЛУЗІ

РОЗДІЛ 3 МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ

 1. М.Г. Антіпов, Г.В. Висловух
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ ВООЗ
 2. О.В. Лисунець, Н.В. Дідик
  СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
 3. В.А. Малиновский, В.Д. Мушкетова
  ПЛАЗМОЛИФТИНГ – СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА В СТОМАТОЛОГИИ
 4. Е.Л. Маркіна, Т.В. Хоменко
  ДІЯЛЬНІСТЬ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОДЕСИ І ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХНЯ РОЛЬ В ОЗДОРОВЛЕННІ МЕШКАНЦІВ РЕГІОНУ
 5. Л.Г. Роша
  ОПТИМІЗАЦІЯ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 6. В.Й. Тещук
  НАСЛІДКИ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ
 7. В.Й. Тещук, Н.В. Тещук, К.О. Шило
  ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДІФОСФОЦИНУ ПРИ ЛІКУВАННІ ПІСЛЯІНСУЛЬТНИХ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
 8. В.Й. Тещук, В.В. Тещук, С.П. Скочко
  ОДНОБІЧНА ПРОСТОРОВА АГНОЗІЯ ЗА ІШЕМІЧНИХ УРАЖЕНЬ ПРАВОЇ ПІВКУЛІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

РОЗДІЛ 4 ЛІНГВІСТИКА І ВИКЛАДАННЯ МОВ

 1. М.М. Горюнова, Т.Ф. Погорєлова
  ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 2. Д.А. Данилец
  СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ МЕДИЦИНСКОЙ ЭСТЕТОЛОГИИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
 3. Т.О. Масловська
  ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
 4. Л.І. Морошану
  ІТАЛІЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «НАЗВИ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ»
 5. И.В. Никитина
  СВЯЗЬ ВТОРИЧНОГО ПОДЛЕЖАЩЕГО И ВТОРИЧНОГО СКАЗУЕМОГО В СТРУКТУРАХ ВТОРИЧНОЙ ПРЕДИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
 6. В.И. Рыжих
  ГЛАГОЛ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ
 7. N. Shevelova-Harkusha
  THE MAIN PECULIARITIES OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF FOREIGN LANGUAGES

РОЗДІЛ 5 ФІЛОСОФІЯ, ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 1. Д.М. Козобродова, И.В. Ершова-Бабенко
  ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О САМООРГАНИЗАЦИИ В СЛОЖНЫХ СОЦИО-ГУМАНИТАРНЫХ СРЕДАХ / СИСТЕМАХ В РАБОТАХ УКРАИНСКИХ ФИЛОСОФОВ (2010-Е ГОДЫ)
 2. А.І. Ляшкевич
  ХЕРСОН – КОЛИСКА МОРСЬКОЇ ОСВІТИ ТОРГОВОГО ФЛОТУ (30-ТІ РОКИ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
 3. Я.А. Медражевська, Л.О. Фік, Л.Д. Коцур
  ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ
 4. А.А. Синишин
  ФЕНОМЕН ОДЕССКОГО ПЛАКАТА КОНЦА ХХ ВЕКА
 5. Т.В. Стас
  СЕМЬЯ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ
 6. Г.І. Степанова, Д.М. Михайлов
  САУНД-ДИЗАЙН ЯК НОВИЙ НАПРЯМ У ЗВУКОРЕЖИСУРІ
 7. В.В. Фрейдлина
  СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДОВ