Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 1. О. І. Стеценко-Баранова
  АПРОБАЦІЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. А. О. Грабарчук, І. М. Дмитрук
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ МОРСЬКОЮ ГАЛУЗЗЮ В КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАЙКРАЩИХ ПРАКТИК В УКРАЇНІ
 2. О. І. Гуміров
  ГІГ-КОНТРАКТ ЯК НОВА ФОРМА ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 3. А. Й. Іванський, Ю. В. Гришок
  ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
 4. А. Й. Іванський, Ю. О. Полиха
  УЧАСТЬ МВФ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
 5. М. М. Козак, А. Ю. Островська
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 6. Р. В. Костюнін, І. М. Дмитрук
  ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 7. О. В. Сівак
  ЛІС ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДИ
 8. Ю. М. Сідоренко
  ПРАВОВА ПРАКТИКА КВАЛІФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИНУ ДЕПОРТАЦІЇ В УКРАЇНІ
 9. А. М. Соцький
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 10. Я. О. Тицька
  ГЛОБАЛЬНІ ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ З ПИТАНЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

РОЗДІЛ 2 ФІЛОЛОГІЯ

 1. Г. А. Сергєєва
  ТЕРМІН І ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ОБ’ЄКТИ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ: ПОНЯТТЯ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ
 2. Н. М. Шкворченко, Ю. В. Шарапановська
  СТРУКТУРА КЛАСИФІКАЦІЇ КОНЦЕПТУ У ЛІНГВІСТИЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

РОЗДІЛ 3 СТОМАТОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ. МЕДИЦИНА ТА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

 1. Г. А. Білецька
  СУДОВО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНОТИПОСКОПІЇ ПІД ЧАС ЕКСПЕРТИЗИ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ
 2. В. Є. Білецький
  КОМУНІКАЦІЇ В ДИТЯЧІЙ ОНКОЛОГІЇ
 3. В. О. Малиновський, М. А. Павлюченко
  ХІМІЧНИЙ ПІЛІНГ В ЕСТЕТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ
 4. Т. П. Терешина, В. А. Пахлеванзаде
  ГІПЕРЕСТЕЗІЯ ЗУБІВ: ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ, СПОСОБИ ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯД)
 5. В. Й. Тещук, Н. В. Тещук, О. О. Руських
  «РЕФОРТАН» В АНГІОНЕВРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
 6. В. Й. Тещук, Н. В. Тещук, О. О. Руських
  ПІСЛЯІНСУЛЬТНА ДЕПРЕСІЯ В АНГІОНЕВРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

РОЗДІЛ 4 ГУМАНIТАРНI ТА СОЦIАЛЬНI НАУКИ. ПЕДАГОГІКА. КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

 1. Т. О. Барсукова, Ж. І. Антіпова
  МОТИВАЦІЯ ДО ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ – ГОЛОВНИЙ КОМПОНЕНТ УСПІХУ В ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 2. T. А. Byelobrova
  ELECTRONIC MEANS FOR TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
 3. Н. М. Бовсунівська, П. А. Довгий
  АКТУАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ НАДБАНЬ МИТЦІВ ВОЛИНІ-ЖИТОМИРЩИНИ ХІХ-ХХ СТ. НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ОНОВЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ
 4. Ю. В. Борисова, П. С. Біда
  ДИСКРИМІНАЦІЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 5. Є. А. Жукова
  ВПЛИВ РОЗЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
 6. О. В. Пономаренко, Б. Т. Боєцька-Пономаренко
  ДІАСПОРАЛЬНИЙ ДИПЛОМАТИЧНИЙ ДИСКУРС: УТОЧНЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ГУМАНІТАРНОГО БЛОКУ ДИСЦИПЛІН (ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТИ)
 7. Н. О. Стребіж, Н. Й. Дядюх-Богатько
  ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИЧНОЇ ТИПОГРАФІКИ У СТУДЕНТСЬКИХ РОБОТАХ КАФЕДРИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВА КНИГИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ДРУКАРСТВА
 8. В. Г. Чаплинський
  КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ХРИСТИЯНСЬКА ЛЮБОВ» І ФЕНОМЕНА «ГОСТИННІСТЬ» ЯК ОСНОВ МОРАЛІ СУСПІЛЬСТВА
 9. А. О. Шевель
  РОЗУМІННЯ УСПІХУ СТАРОДАВНІМИ ГРЕКАМИ