Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 1. О. І. Стеценко-Баранова
  ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ДЕЯКІ ПРОМІЖНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. К. Е. Маілунц
  РОБОТА ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА З КОДИФІКАЦІЇ ПРАВИЛ ПРО ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ДЕРЖАВ У ПИТАННЯХ МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 2. А. С. Ребриш
  ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ПОМІЧНИКА СУДДІ
 3. С. П. Рибаченко
  ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ
 4. О. В. Скочиляс-Павлів, Х. В. Щур
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 5. Л. І. Чулінда, А. В. Красницька
  ГЕРМЕНЕВТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМ ПРАВА ЧЕРЕЗ ЛІНГВІСТИЧНІ ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 1. Д. С. Давидов, В. А. Варвашенко
  КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 2. В. А. Євтушенко, О. С. Гарбузов
  ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 3. В. А. Євтушенко, Д. А. Доренський
  ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 3 ФІЛОЛОГІЯ

 1. І. Г. Абрамова
  АВТОРСЬКА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПЕРСОНАЖІВ У ПРОСТОРІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТЕЙ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО)
 2. Н. В. Бардіна
  ДИНАМІКА АНТРОПОНІМІВ АНГЛІЇ ТА ВЕЛЬСУ У 2015–2019 РР. (НА МАТЕРІАЛІ САЙТУ “BEHINDE THE NAME”)
 3. Г. А. Бенькевич, Н. А. Омельченко
  ВІДОБРАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ» У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ НА ПОЗНАЧЕННЯ МЕНТАЛЬНОЇ ОСОБЛИВОСТІ НІМЦІВ
 4. Е. К. Коляда, А. Ю. Янчук
  АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА СВІТОВА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ЯК ЗРАЗОК ЕФЕКТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
 5. М. А. Лавренчук
  ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО КИТАЙСЬКОГО СУДОВОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕЛЕШОУ «СУД КИТАЮ» 中国法庭)
 6. Т. О. Лях
  МІФОЛОГІЧНИЙ КОД УКРАЇНСЬКОЇ НОВЕЛИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
 7. Н. Г. Махоніна, А. А. Шарко
  НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА НІМЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ «ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
 8. Р. В. Мельников, О. О. Румянцева-Лахтіна
  ТРАДИЦІЇ ПАТРІАРХАЛЬНОЇ ТА НУКЛЕАРНОЇ РОДИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ СІМЕЙНОМУ РОМАНІ: ПОШУКИ ГАРМОНІЇ
 9. О. С. Меньшикова
  РОЛЬ ПАРЦЕЛЯЦІЇ ЯК ЕМОТИВНОГО МАРКЕРА РОЗМОВНОГО ДІАЛОГУ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕНОВЕЛ)
 10. Т. А. Огарєнко, Т. В. Ліштаба
  ФУНКЦІЇ СУБСТАНТИВІВ У ПОЕЗІЯХ А. С. МАЛИШКА
 11. О. В. Решетар
  СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ США (НА МАТЕРІАЛІ ІНАВГУРАЦІЙНОЇ ПРОМОВИ ДЖО БАЙДЕНА)
 12. Н. В. Собецька
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРУ
 13. Д. П. Соколов, О. Д. Соколова
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНО РЕЛЕВАНТНОЇ ЛЕКСИКИ
 14. Ю. В. Шарапановська
  ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ КОНЦЕПТУ В ЛІНГВІСТИЦІ
 15. О. В. Юсікова
  ГОВІРКИ РАХІВЩИНИ У СВІТЛІ ЛОКАЛЬНОГО ТА ІНТЕРЛОКАЛЬНОГО: ДО ПИТАННЯ ОДИНИЦЬ КАРПАТО-БАЛКАНСЬКОЇ ЗОНИ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

РОЗДІЛ 4 МЕДИЦИНА СТОМАТОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

 1. Т. І. Коваленко, Д. Р. Сіротніков
  ВАНКОМІЦИН-РЕЗИСТЕНТНІ ЕНТЕРОКОКИ ЯК ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ ЗБУДНИКІВ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ ІНФЕКЦІЙ. НОВІ ПРОТОКОЛИ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ, ВИКЛИКАНИХ ВАНКОМІЦИН-РЕЗИСТЕНТНИМИ ЕНТЕРОКОКАМИ
 2. В. О. Малиновський, В. П. Жовтан
  ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ СЕРЦЯ
 3. С. С. Нєбогатов, Ю. А. Шумивода
  ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЦНС ТВАРИН ІЗ ТЕРМІЧНИМ ОПІКОМ І МОЖЛИВІСТЬ ЇЇ ПОРУШЕНЬ АПЛІКАЦІЯМИ ОЛІЄЮ АМАРАНТУ
 4. О. П. Романчук, О. В. Запжал
  АСОЦІАЦІЇ ГІПЕРТОНУСУ М’ЯЗІВ ІЗ ПАРАМЕТРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ В ДІТЕЙ З НЕВРОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
 5. В. Й. Тещук, В. В. Тещук, О. О. Руських
  ДО ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ
 6. В. Й. Тещук, В. В. Тещук, О. О. Руських
  ПІСЛЯТРАВМАТИЧНІ СТРЕСОВІ РОЗЛАДИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УЧАСНИКІВ АТО/ООС
 7. О. Л. Чулак, Н. О. Козаренко
  ЗАСТОСУВАННЯ ОЛІЇ АМАРАНТУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕЯКИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ
 8. Т. І. Шевчук
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

РОЗДІЛ 5 ГУМАНIТАРНI ТА СОЦIАЛЬНI НАУКИ. ПЕДАГОГІКА. КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

 1. І. М. Антонян, Н. Г. Попович
  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 2. Л. В.-В. Вєйландє
  ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК НАСЛІДОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
 3. Т. Ю. Горбань
  ПРОБЛЕМА ПОДВІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПОГЛЯДАХ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)
 4. Н. А. Жуган, О. П. Оскирко
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА НАЗВ ПРОЦЕСІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ТКАННЯМ, У СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИХ ГОВІРКАХ
 5. О. М. Іщенко
  ОЛЬФАКТОРНА ІНФОРМАЦІЙНІСТЬ У КОМУНІКАТИВНОМУ ПОЛІ
 6. О. М. Корніяка, О. М. Чудакова
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
 7. І. О. Кулик
  ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ
 8. А. В. Лещінська
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 9. Яньвень Лінь, О. М. Лагода
  ЕСТЕТИКА МАСКУЛІННОСТІ В ДИЗАЙНІ ЧОЛОВІЧОГО ОДЯГУ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА
 10. О. А. Мірошниченко
  ВІКОВІ ВІДМІННОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ЗИМІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В АНТАРКТИЦІ
 11. М. В. Морарь
  НАЦІОНАЛІЗМ В ІДЕОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
 12. С. І. Нехаєнко, О. В. Осадчий
  АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ТА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДМОБІЛІЗУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ У БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 13. Н. Л. Отрощенко, В. О. Мараховська
  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ 6–7 РОКІВ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 14. І. В. Рашковська
  ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ У СЕНСІ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ СІМ’Ї
 15. Н. І. Рудкевич
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ ДО ПИСЬМОВОЇ ПРАКТИКИ
 16. Н. В. Сергеєва
  МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПРИРОДА ДИЗАЙНУ
 17. В. А. Судак, О. Г. Каліберда
  МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФУТБОЛУ
 18. Т. Б. Суржук, О. С. Ткачук
  ІНТЕГРАЦІЯ В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЧИТАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
 19. В. В. Фрейдліна
  РОЛЬ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА В КУЛЬТУРІ ЯПОНІЇ
 20. С. С. Хлєстова
  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 21. В. І. Чебаник
  ПОЛІТИЧНИЙ ЛАНДШАФТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
 22. О. В. Шевчишена
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА ДО РОЗВИТКУ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ В ШКОЛЯРІВ
 23. Ю. В. Ямаш
  КВІТКОВІ КОМПОЗИЦІЇ ІВАНА ТРУША У СВІТЛІ КРИТИКИ І МЕМУАРИСТИКИ237