Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. Э.Ш. Умеров
  УЙГУРЫ В КОЧЕВОМ ГОСУДАРСТВЕ ГУННОВ

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 1. І.О. Ахновська
  РОЛЬ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ СІМЕЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
 2. К.В. Кравченко
  ЗАСТОСУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ СИСТЕМ ОЦІНЮВАННЯ РЕЙТИНГУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КАФЕДРИ ВНЗ
 3. Є.О. Невальонний
  КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ: ТИПОЛОГІЯ, ЗАВДАННЯ, РОЛЬ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ
 4. Н.В. Собецька
  ЕКОНОМІЧНА ПРОЕКЦІЯ НА ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ
 5. В.Г. Станіславський
  ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ КРИПТОАКТИВИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ХЕДЖУВАННЯ
 6. В.О. Тимошева
  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
 7. Л.П. Шендерівська
  УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ
 8. А.А. Ярощук
  ПОВЕДІНКА УПРАВЛІНЦЯ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ВМОТИВОВАНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

РОЗДІЛ 3 ФІЛОЛОГІЯ

 1. О.В. Векуа
  ІННОВАЦІЙНИЙ РАКУРС ФІЛОСОФІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
 2. К.В. Дашкова
  ПОНЯТТЯ МЕДІАТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ НАУЦІ
 3. В.В. Козлова, М.В. Лихих
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТИПАЖ «ГЛАМУРНА ЖІНКА»: ПОНЯТІЙНИЙ, ОБРАЗНИЙ, ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТИ
 4. Т.В. Колісниченко
  КОНТЕНТ-КАТЕГОРІЇ РЕКЛАМНОГО ТУРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ
 5. Н.К. Коробкова, Є.М. Мітєва
  ТЕМА ЛИЦАРСТВА ТА ОБРАЗ ЛИЦАРЯ В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «БРАНЕЦЬ»
 6. Т.П. Коропатніцька
  СЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ СТРУКТУР ІЗ МАРКЕРАМИ WIE/ALS ЗА АКТУАЛІЗОВАНИМИ В НИХ ОЗНАКАМИ
 7. Е.В. Подденежная
  ПОВЕСТЬ И.Л. МУРАВЬЕВОЙ «ЛЯЛЯ, НАТАША, ТОМА»: ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВОЙ ПОЭТИКИ
 8. В.В. Самаріна, Ю.В. Москалик
  ЗНАЧЕННЯ СЕМАНТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ ПІД ЧАС СИНТАКСИЧНОГО ТРАНСФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКИХ ІНФІНІТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ
 9. М.І. Скоринович
  АБРЕВІАТУРА У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЗМІ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ
 10. Т.В. Чубань, Л.В. Кардаш
  ЗВЕРТАННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ ГНАТА ХОТКЕВИЧА «ДОВБУШ»)
 11. Н.М. Шкворченко, М.І. Поліщук
  РЕКЛАМНИЙ ДИСКУРС: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
 12. Г.І. Юзьків
  ВИЗНАЧАЛЬНІ РИСИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ В ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ

РОЗДІЛ 4 МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ

 1. G. Anbarcioglu, V.A. Malinovskii
  IMMUNOTHERAPHY OF CANCER
 2. Ю.Д. Гричениченко, Э.Л. Маркина
  КОСМЕТОЛОГИЯ И ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА
 3. Е.Л. Маркіна, О.М. Новіцька, Ю.А. Талько
  ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ СИНТЕТИЧНИХ І ПРИРОДНИХ НООТРОПНИХ РЕЧОВИН
 4. Е.Л. Маркіна, Ю.А. Талько, О.М. Новіцька
  МІНІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ ЛІКИ», ЇЇ ВИКОНАННЯ В РЕГІОНАХ ТА В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 5. М.В. Пиньковский, В.А. Малиновский
  ГОРИЗОНТЫ КАРБОКСИТЕРАПИИ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
 6. О.П. Романчук, В.О. Горбенко, К.Є. Ларіонова
  ЗМІНИ АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ЗА ВПЛИВУ ПРОЦЕДУРИ ГІРУДОТЕРАПІЇ
 7. Л.Д. Чулак, О.В. Татаріна, Т.Л. Буюклі
  СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ ТА НИРОК УНАСЛІДОК ГЕНТОМІЦИНОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
 8. Ю.Г. Чумакова, Н.Л. Латариа
  ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИСЕПТИКОВ В КОМПЛЕКСЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

РОЗДІЛ 5 ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАУКИ. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

 1. Н.М. Басиста, Т.В. Ярмош
  ВІТРЯКИ ТА МЛИНИ КАНІВЩИНИ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ
 2. Н.Б. Главацька
  СВІТОГЛЯДНИЙ ЕСТЕТИЗМ У ЛЕМКІВСЬКІЙ КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ ЗИМОВОГО ЦИКЛУ
 3. Ю.В. Гусейнова
  ВИШИТІ РУШНИКИ ЧЕРКАЩИНИ З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВІДДІЛУ «НАРОДНЕ ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО КАНІВЩИНИ» ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА
 4. Л.П. Загородня
  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ НОРМАТИВНОГО ПІДҐРУНТЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 5. Т.М. Константинова, І.Ю. Тихонова
  ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ДО ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗАСОБАМИ КЕЙС-МЕТОДУ
 6. Т.М. Константинова, Л.П. Турлак
  ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 7. Т.О. Крижановська, А.В. Войнікова
  КУЛЬТУРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ СФЕРИ МОЛОДІЖНОГО ДОЗВІЛЛЯ
 8. Л.О. Мазур
  «ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА» В УКРАЇНІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ВІДЛІТ ФАНТАЗІЇ В УПРАВЛІННІ ШКОЛОЮ ЧИ «ПОЛІТ НАД ГНІЗДОМ ЗОЗУЛІ»?
 9. К.Д. Мараховська
  ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ АНІМАЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ
 10. С.Ф. Панов
  ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
 11. А.А. Синишин
  ЭКСЛИБРИС – ВИД ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
 12. О.М. Соколова, М.Є. Максюта
  РЕЦЕПЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ «ДУШЕВНЕ – ДУХОВНЕ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ: ЧИННИКИ АКТУАЛІЗАЦІЇ
 13. Е.Н. Стаценко
  НОМИНАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ АДАПТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА: ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ДРЕВНЕЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
 14. І.Б. Тимофєєва, О.Д. Гнатюк
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ STEM-ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
 15. Т.І. Уварова, В.В. Фрейдліна
  ЕСТЕТИКА КІНО У ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ: ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ